Groep 1/2


Dagindeling
Iedere dag worden er door de leerkracht foto’s opgehangen die aangeven wat de kinderen die dag gaan doen. U kunt die foto’s in de klas zien hangen. De foto’s worden ‘s ochtends en ‘s middags besproken.

Inloop
Om 08.35 gaat de bel. Het is de bedoeling dat uw kind uiterlijk 08.45 in de klas is. Zodra uw kind binnen komt mag het zelf een inloopwerkje kiezen. Tot die tijd (08.45) kunt u met uw kind een kijkje komen nemen in de klas. Daarna beginnen we met de dag.

Werken
Tijdens het “werken”, werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen en spelen in de verschillende hoeken. Het zelfstandig werken wordt ook gestimuleerd. Tijdens deze werktijd vinden er leeractiviteiten plaats in kleine groepjes .
De kinderen kiezen een werkje door middel van het digikeuzebord.
De kleur van de werkjes geeft aan binnen welk gebied het ontwikkelingsmateriaal valt.
Het observatieprogramma KIJK wordt gebruikt om de ontwikkelingen van uw kind bij te houden.

Fruit eten
Iedere ochtend krijgen de kinderen de tijd om iets te drinken en/of te eten. Het is verstandig het hapje zo gezond mogelijk te houden. Deze activiteit duurt ongeveer een kwartier. Wilt u het bakje, de beker of het stuk fruit van uw kind voorzien van naam, om verwarring onderling te voorkomen. Wij willen graag dat ieder kind maximaal 1 koek of stuk fruit meebrengt. Op woensdag mag er alleen fruit of groente meegenomen worden. Dit is op schoolniveau zo afgesproken.

Motorische ontwikkeling :
De bewegingsactiviteiten bij ons op school bestaan uit: spelles, gymles, circuit, dans en drama,  vrij spel binnen en vrij spel buiten. Voor de activiteiten binnen heeft uw kind gymschoentjes (zonder veters) nodig, voorzien van naam.

Taalontwikkeling ;
Bij de kleuters werken we met de methode piramide. Deze methode richt zich zowel op groep 1 als groep 2. Er wordt het hele jaar door in thema’s gewerkt. Wij vragen hierbij dan ook regelmatig uw medewerking. U wordt via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gehouden. Het methode materiaal is op school te bezichtigen.

Rekenenontwikkeling :
we werken met de methode “wereld in getallen“ voor kleuters. Ook deze richt zich op beide groepen. Twee keer per week wordt hier een les uit gegeven. De map is op school in te kijken.

Schrijfontwikkeling :
Voor de kinderen van groep 2 wordt de methode “pennenstreken “ gebruikt. Een half uurtje per week wordt er specifiek aandacht besteed aan het voorbereidend schrijven en leren ze schrijfpatronen maken(dus geen letters). Ook een juiste hantering van het potlood, zithouding etc. worden op een speelse manier aangeleerd. Tussentijds worden de kinderen van groep 1 voorgelezen door hulpouders.

Wenskist
Hierin zitten materialen die gebruikt worden bij het maken van een verrassing voor papa, mama en broertjes/zusjes die jarig zijn. De naam en datum kan op de kalender worden geschreven.

Verjaardag kleuter :
U maakt zelf een afspraak met de leerkracht voor het tijdstip van de viering. Hierbij mag u uiteraard aanwezig zijn. Ook hier pleiten we voor een gezonde traktatie. Op internet zijn erg leuke ideeën te vinden. Maak het u zelf niet al te moeilijk. Een kinderhand is snel gevuld. Ook mag de jarige langs de leerkrachten van de onderbouw gaan om gefeliciteerd te worden.

Maandviering
Elke maandviering mogen ook de kleuters al op het podium. De maandviering begint om 11.15 Iedere groep verzorgt een activiteit op het podium. Dit kan een liedje, een versje, dansje of toneelstukje zijn. Bij het podium hangt een lijstje waarop staat wanneer uw kind aan de beurt is.
Ouders en verzorgers mogen komen kijken.

Doebeurten
Eén keer in de week worden er doebeurten gehouden, door de kinderen uit groep 2. Het is de bedoeling dat het kind leert voor een groep te durven spreken. De doebeurt hoeft niet langer dan 5 à 10 minuten te duren en het is handig om het kind “materiaal” mee te geven waarover het kan vertellen.

Thematafel / Themakast
In de klas staat een Thematafel/ themakast. Op deze tafel of kast staan voorwerpen over een bepaald onderwerp waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Doordat de kinderen zelf naar materialen zoeken en deze meenemen naar school worden ze zeer betrokken bij het thema van dat moment.

Letteraanbieding :
Ieder thema wordt er een letter aangeboden. Dit is duidelijk zichtbaar in de klas in de vorm van een “muur”, paraplu of kapstok. We stimuleren de kinderen om een klein voorwerp mee te brengen dat begint met deze letter.

De logeerbeer
Vóór ieder weekend en vakantie krijgt één van de kinderen de logeerbeer van de klas mee naar huis. Na het weekend of de vakantie brengt hij/zij de beer de 1e dag weer mee naar school.
In de tas van de beer zit een schrift waarin u als ouder zijn belevenissen kunt opschrijven. Uw kind kan er dan eventueel nog een tekening bij maken. In de kring wordt erover verteld en gesproken.

Cito-toetsen
In de groepen 2 worden er 2 keer per jaar (in januari en in mei/ juni) een toets afgenomen. Ze geven een onafhankelijk en duidelijk beeld naar de leerkracht toe hoe de vorderingen in de groep zijn.

   
Juf Francé              Juf Helma        Juf Carolien      Juf Marley
1/2 A                        1/2 A                1/2 B                   1/2 C                Juf Maaike van 1/2 B ontbreekt op de foto