Studiewerkdag en vervolg

12-10-2020
Studiewerkdag
Vandaag (12 oktober) hebben we als onderwijsteam een studiewerkdag. En wat wordt er hard gewerkt!
We begonnen vanmorgen met onze eigen ontwikkeling als unitteam. Per unit presenteerden we:  

- Waar zijn we tevreden over/ wat lukt ons als unitteam al? 
- Welke ontwikkelpunten zien we nog?

We vieren alles wat goed gaat en zijn samen trots op de ontwikkel stappen die we zetten. Het is mooi te ervaren dat onze ritmes en routines zorgen voor doorgaande lijnen door het hele gebouw en een fijne basisrust. Kinderen weten wat van hen wordt verwacht, waar ze bepaalde materialen kunnen vinden (en hoe ze daarmee om moeten gaan), wat ze gaan leren en waar ze staan in hun ontwikkeling. Wat een winst! 

In de loop van de dag planden we het nieuwe kernconcept (energie) en brachten we de ontwikkeling van de kinderen in de deelunits in beeld: Waar staat ieder kind in ontwikkeling, wat heeft het nodig voor vervolg en hoe plannen we dat? 

Nog heel even geduld!
De inhoud voor Mijn Ontwikkel Map wordt voor ieder kind vandaag in orde gemaakt. Het was de bedoeling dat de kinderen hun ontwikkelmap morgen mee naar huis krijgen. Helaas blijken de mappen zelf vanwege een miscommunicatie van onze kant morgen pas geleverd te kunnen worden. Omdat we ze nog moeten vullen, betekent dit dat de map waarschijnlijk pas woensdag mee naar huis kan. 

Ontwikkelgesprek
De inhoud van Mijn Ontwikkel Map is de basis voor de ontwikkelgesprekken. Neem de map dus mee naar het gesprek! 

Ontwikkeling in beeld
Omdat we het belangrijk vinden dat jullie goed zicht hebben op de ontwikkeling van je kind, is het fijn dat jullie zo precies mogelijk weten hoe we werken en hoe we ontwikkeling in beeld brengen, zodat jullie weten: Wat 'moet' mijn kind wanneer kunnen? En hoe doet mijn kind het? Om jullie hierover te informeren, vind je in bijlage: Document voor ouders -MOM. Dit document vind je ook voorin Mijn Ontwikkel Map. 

Portfoliomiddag
Eerder hebben we aangegeven dat de kinderen Mijn Ontwikkel Map thuis aan jullie presenteren. Om jullie te helpen bij het gesprek met je kind, vind je in bijlage: Gesprekskaart Mijn OntwikkelMap. Ook dit document vind je voorin Mijn Ontwikkel Map.