Nieuwbouw

In het schooljaar 2019 - 2020 is onze nieuwbouw klaar! 

Na heel veel jaren onderhandelen en maanden bouwen, kunnen we dit schooljaar dan eindelijk met alle kinderen in één gebouw. Hiervoor is een nieuw stuk Duizendpoot aan ons bestaande gebouw gemaakt. We hebben ervoor gekozen 'eigentijds' te bouwen om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van kinderen in deze tijd. 

Je ziet in de nieuwbouw dan ook geen traditionele klaslokalen, maar ruimtes waar de verschillende basisgroepen een eigen plaats hebben in hun basiskring. Daarnaast is de ruimte ingericht met diverse Ateliers die passen bij de ontwikkeling van de kinderen in de unit.  

Het streven is dat we in januari 2020 met de kinderen van unit 1 (voorschool en groep 1-2-3) in onze nieuwbouw kunnen trekken.