Groep 3

Lezen: 

In groep 3 werken we met de methode ‘Veilig leren lezen, 2de maanversie’. In het eerste half jaar leren de kinderen alle klanken en tekens. Kinderen leren woordjes in losse letters te hakken en vervolgens te plakken. In het tweede half jaar komen naast het versnellen van het leestempo ook leesmoeilijkheden aan de orde. Begrijpend lezen zit door de hele methode verweven.
De methode verdeelt de kinderen onder in 4 niveaus: sterretjes, maantjes, raketjes, zonnetjes. Hierdoor krijgen de kinderen onderwijs op maat. De methode bevat veel materiaal waarbij kinderen spelenderwijs oefenen.
Deze methode heeft een digitale klassenassistent, waardoor de lessen op het digibord te volgen zijn.

Taal: 
Taalles is onderdeel van de methode ‘Veilig leren lezen’. De methode begint en eindigt met een taalactiviteit zoals: voorlezen, navertellen, praten over…
Daarnaast geven de kinderen één spreekbeurt en één boekenbeurt per jaar. Waarbij als belangrijkste doel ‘vrij leren spreken voor de klas’ voor ogen wordt gehouden.

Spelling:
Spelling is ook onderdeel van de methode ‘Veilig leren lezen’. Vooral in het tweede half jaar van groep 3 worden met name klankzuivere woorden aangeboden. Daarnaast oefenen de kinderen de aangeboden woorden m.b.v. Ambrasoft op de pc.

Rekenen:
De kinderen leren omgaan met de hoeveelheden tot en met 20. Dit komt o.a. aan bod d.m.v. de begrippen meer/minder/evenveel, oefeningen met de getallenlijn, splitsen van getallen, bussommen enz. De kinderen leren werken met blokjes, fiches, rekenrekjes etc. Daarnaast automatiseren de kinderen de sommen tot 20 m.b.v. verliefde harten, tweelingsommen, etc. en met het computerprogramma Ambrasoft.

Zaakvakken:
Na de kerstvakantie starten we met de methode Argus Clou (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek). De kinderen komen al spelenderwijs in aanraking met deze vakken. De wereld om het kind heen staat hierin centraal.

Schrijven: 
Het schrijven sluit precies aan op de methode ‘Veilig leren lezen’. Tot januari worden alle letters aangeleerd. De nadruk ligt op schrijfhouding, pengreep en juiste schrijfwijze van de letter. Het tweede halfjaar behandelen we het aan elkaar schrijven en het verfijnen van het handschrift. Deze methode heeft ook een digitale klassenassistent.

Verkeer:
We werken met een digitale methode “Afgesproken”. De kinderen werken hier gedurende de week zelfstandig aan op de computer.

Huiswerk: 
De kinderen krijgen in principe geen huiswerk. Maar het is raadzaam thuis het proces van lezen goed te volgen en te oefenen. Bij de bibliotheek kunt u samen met uw kind boeken lenen om thuis te lezen.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en textiel)
We werken met de methode ‘Moet je doen’. 

Muziek:
We werken met de methode ‘Moet je doen’. De kinderen zingen, luisteren, maken muziek en bewegen op muziek.

Gym: 
Groep 3 gaat naar Arkendonk om te gymmen. We maken gebruik van de lessen die zijn opgesteld door Oosterhout In Beweging.

Rapport:
Het eerste rapport bestaat uit een rapportboekje horende bij de methode ‘Veilig leren lezen’. In dit werkboekje worden, van alle vakgebieden een aantal opdrachten gemaakt. Vanaf het tweede rapport krijgen de kinderen een cijfer/letterrapport mee naar huis.


   
Juf Jenny            Juf Anki                Juf Susan
3 A                        3B                          3B