Methodes

Op de Duizendpoot gebruiken we de volgende methodes:

Unit 1 (Voorschool, groep 1 en 2):
Taal:                                 Piramide
Rekenen:                         Wereld in getallen
Schrijven:                        Pennenstreken
Sociaal:                           Kids' skills

Unit 2, 3 en 4 (Groep 3 t/m 8)
Taal:                                Veilig leren lezen 2e maanversie (groep 3) en Staal (groep 4 t/m 8)
Spelling:                         Veilig leren lezen 2e maanversie (groep 3) en Staal (groep 4 t/m 8)
Technisch lezen:           Estafette
Begrijpend lezen:          Grip     
Rekenen:                        Pluspunt (en Ambrasoft op de computer)
Schrijven:                       Pennenstreken
Natuur en techniek:     Argus Clou (groep 7 krijgt ook seksuele voorlichting)
Geschiedenis:               Argus Clou
Aardrijkskunde:            Argus Clou
Verkeer:                         Let's go (groep 7 krijgt een praktisch en theoretisch verkeersexamen)
TeHaTex:                       Moet je doen
Engels:                           Groove me
Sociaal:                          Kids' Skills