Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2017-2018 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:

Jacques Vonk (voorzitter)

  
Marc Embregts (vice voorzitter)          

 Nicole Hoogwerf              
 
Teamgeleding:
 Susan van den Luitgaarden
 Ilona Verharen
 Marley van Schöll (secretaris)