Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2016-2017 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:
Crétiënne Oomen (voorzitter) (foto volgt)
Jacques Vonk (penningmeester) (foto volgt)            
Marc Embregts (vice voorzitter)               
 
Teamgeleding:
Susan van den Luitgaarden
Ilona Verharen
Marley van Schöll (secretaris)