Groep 6

 

Lezen: 

Technisch lezen: we werken met de methode Estafette. Deze methode kent 3 niveaugroepen waarbij de hoogste groep voornamelijk zelfstandig werkt. De middelste groep enkele onderdelen met de laagste meedoet en tenslotte de groep die de hele les met de leerkracht doorwerkt.
Begrijpend lezen: Wij gebruiken de methode “Grip op lezen”.
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën.

Taal:
We hanteren voor taal en spelling de methode ‘’Taal op Maat.’’ In deze methode wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen.

Spelling:
In de spellingmethode van ‘’Taal op Maat’’ is naast de gewone spellingafspraken veel aandacht voor werkwoordspelling.

Rekenen:
Voor rekenen werken we met de vernieuwde methode van Pluspunt (Pluspunt 3).
Specifiek voor groep 6 is het werken met breuken, deelsommen en meten.

Zaakvakken:
We werken met de methode Argus Clou voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Na ieder blok krijgen de lln. een toets die ze thuis moeten leren aan de hand van het werkboekje, begrippenlijst en de samenvatting.

Schrijven: 
We werken met de methode: Pennenstreken. Het gaat in groep 6 vooral om het behouden en blijven oefenen van het schrijven.

Huiswerk: 
Het huiswerk in groep 6 bestaat voornamelijk uit leerwerk. Het  betreft het leren van een proefwerk aardrijkskunde, geschiedenis, biologie of topografie. Als afwisseling wordt er ook wel eens maakwerk aangeboden.  Eén keer per week wordt het huiswerk meegegeven voor de week erna. De kinderen nemen die dag hun huiswerkmap mee naar school.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en Textiel)
Voor deze vakken werken met de methode: Moet je doen.

Muziek:
Voor muziek werken we ook met de methode: Moet je doen.

Gym: 
De gymles is in Arkendonk. Zorgt u voor goede gymkleding en schoenen met lichte zolen. Uw kind mag een deo-roller gebruiken (geen spuitbussen).

Verkeer:
We oefenen op de computer met het programma “Afgesproken”. 

Projecten:
In samenwerking met H19 hebben we projecten. Tegen de tijd dat de projecten plaats vinden wordt u via de nieuwsbrief hierover geïnformeerd.

 
Juf Marleen        Juf Annelies
6 A                        6 B