BSO de Schokio

Delta-onderwijs heeft in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) op diverse locaties gezorgd voor buitenschoolse opvang in de vorm van voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang. Voor onze school betekent dit dat de kinderen gebruik kunnen maken van de BSO. 

BSO de Schokio biedt voor kinderen in de leeftijd 4 tot 13 jaar een verantwoorde opvang. De kinderen worden van en naar school gebracht, door een pedagogisch medewerker van BSO de Schokio. 
 
U kunt bij SKO vrijblijvend een informatiepakket aanvragen. U kunt ook informatie krijgen via onze school, bij Pauline van Kamberg, eindverantwoordelijk schoolleider OBS de Duizendpoot. Loopt u gerust eens binnen bij BSO de Schokio. U bent van harte welkom!

Contactgegevens:
BSO de Schokio 1, Willem Dreeslaan 1, Tel.: 0162 428817
Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO): 0162 - 450 322, www.kinderopvangoosterhout.nl