BSO de Schokio

 

Delta onderwijs heeft in samenwerking met de Stichting Kinderopvang
Oosterhout (SKO) op diverse locaties gezorgd voor buitenschoolse opvang in de vorm van voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang.

Voor onze school betekent dit dat de kinderen gebruik kunnen maken van de BSO.

BSO de Schokio biedt voor kinderen in de leeftijd 4 tot 13 jaar een verantwoorde opvang.
De kinderen worden van en naar school gebracht, door een pedagogisch medewerker van BSO de Schokio.

De Stichting Kinderopvang Oosterhout is te bereiken op het nummer: 0162-450322 en via www.kinderopvangoosterhout.nl.
U kunt hier vrijblijvend een informatiepakket aanvragen.
U kunt ook informatie krijgen via onze school, bij Patrick Lazaroms, locatiedirecteur OBS de Duizendpoot.
Loopt u gerust eens binnen bij BSO de Schokio Willem Dreeslaan 3, u bent van harte welkom
Contact gegevens: Stichting Kinderopvang Oosterhout
BSO de Schokio 1, Willem Dreeslaan 3, Tel.: 0162 428817