Zo doen we dat!

Rust, Ritme en Regelmaat
We kiezen er in alle units voor elke dag hetzelfde ritme te hanteren. Een vast ritme geeft duidelijkheid en draagt bij aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en 'bijzondere' activiteiten vinden in principe plaats op de middagen. 

Blokken
De dagindeling geeft aan dat er een goede opbouw en afwisseling van activiteiten plaats vindt. 
Het gaat er om zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan. Daarom zijn de activiteiten in de grote kring of louter klassikale verbale instructie beperkt in tijd. Wel start elke activiteit met de hele groep, gevolgd door werken in kleine groep of individueel met tot slot weer een gezamenlijk moment. We plannen grotere eenheden van activiteiten zodat het aantal overgangen beperkt blijft. Door samenhang tussen activiteiten aan te brengen bevorderen we betrokken kunnen zijn ( concentratie) en dieper leren. 

Globaal dagritme

voorschoolse opvang
lekker lezen lekker lezen
kring kring
kernactiviteiten lezen, schrijven, rekenen
instructie per segment/ doel
zelfstandig werken (stil, in tweetal of groepje)
kring kring
unit overstijgend lezen
lunch + rustmoment
kernconcept
spel (incl. onderzoek)
accent op oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie
verstillen + kring verstillen + kring
fruitmoment
naschoolse activiteiten: digikeuzebord


Zo doen wij dat!
Voor alle kernactiviteiten hebben we beschreven hoe we werken op onze school: Zo doen wij dat! 
Deze documenten vormen de basis voor de activiteiten in de basisgroepen, de unit en de school en zorgen voor een doorgaande lijn in activiteiten en doelen.