BSO

Delta-onderwijs heeft in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) op diverse locaties gezorgd voor buitenschoolse opvang in de vorm van voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang. 

De kinderen van De Duizendpoot zijn van harte welkom op BSO de Schokio 1. Deze BSO biedt voor kinderen in de leeftijd 4 tot 13 jaar een verantwoorde opvang. De kinderen worden van en naar hun basisgroep gebracht door een pedagogisch medewerker van de BSO. 

Een vrijblijvend informatiepakket is op te vragen bij onze collega's van SKO:

Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO): 0162 - 450 322, www.kinderopvangoosterhout.nl

Contactgegevens 
BSO de Schokio 1
Willem Dreeslaan 3
Tel.: 0162 428817