Thuis op De Duizendpoot

Op De Duizendpoot geloven we dat elk kind van nature 'goed' is en het goede wil doen. Bij signalen van gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht. 

Op de Duizendpoot:
* Willen we dat iedereen zich veilig en 'thuis' kan voelen;
* Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan;
* Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven; 
* Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de beste en mooiste versie van zichzelf;
* Geven volwassenen het goede voorbeeld.

Binnen onze school streven we dus naar een fijn pedagogisch basisklimaat waar kinderen zich 'thuis' mogen (en kunnen) voelen.