Units

Op de Duizendpoot werken wij samen in Units.

De leerkrachten van iedere unit werken nauw samen met elkaar en zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen  van die unit. De kinderen zijn ingedeeld in zogenaamde basisgroepen. Iedere basisgroep heeft een kleur, zodat het voor de kinderen duidelijk is welke groep hun basisgroep is. De ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind door de leerkracht(en) van de basisgroep van de leerling. Zit uw kind in een unit in groep blauw, dan vinden de gesprekken over uw kind plaats met de leerkracht(en) van groep blauw. Uw kind krijgt les en instructies van alle leerkrachten van de unit, maar er zijn ook genoeg activiteiten die de kinderen in hun basisgroep doen. Uw kind start 's ochtends en 's middags altijd in de basisgroep. Verjaardagen, boeken,- doe,- nieuws,- en spreekbeurten, gym, handvaardigheid, muziek, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, enz. vinden ook plaats in de basisgroep. 

Unit 1 bestaat uit de Voorschool en de groepen 1, 2 en 3.  
Unit 2 bestaat uit de groepen 4, 5 en 6
Unit 3 bestaat uit de groepen 7 en 8

Unit 1 kunt u vinden op Willem Dreeslaan 3, ook wel WD3 genoemd
Unit 2 en 3 kunt u vinden op Willem Dreeslaan 1, ook wel WD1 genoemd