Methodes

Op de Duizendpoot gebruiken we de volgende methodes:

Unit 1 (Voorschool, groep 1 en 2):
Taal:                                 Piramide
Rekenen:                         Wereld in getallen
Schrijven:                        Pennenstreken
Sociaal:                           Kids' skills

Unit 1 (Groep 3 ), unit 2 (groep 4, 5 en 6) en unit 3 (groep 7 en 8)
Taal:                                Staal (groep 4 t/m 8)
Spelling:                          Staal (groep 4 t/m 8)
Technisch lezen:           Estafette
Begrijpend lezen:          Grip     
Rekenen:                        Pluspunt (en Gynzy kids)
Schrijven:                       Pennenstreken
Verkeer:                         Let's go (groep 7 krijgt een praktisch en theoretisch verkeersexamen)
TeHaTex:                       Cultuurloper
Engels:                           Groove me
Sociaal:                          Kids' Skills

We werken met kernconcepten. Er komen vier thema's per jaar aan bod. We werken 8 a 10 weken aan een thema. De doelen van natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde komen daarin aan bod. 
De kernconcepten voor schooljaar 2019-2020 zijn:
Binding                             (2 sept - 1 nov)
Materie                             (4 nov - 24 jan)
Evenwicht en kringloop (27 jan - 9 apr)
Communicatie                 (14 apr - 3 jul)