Methodes

Op de Duizendpoot gebruiken we de volgende methodes:

Unit 1 (Voorschool, groep 1 en 2):
Taal:                                 Piramide
Rekenen:                         Wereld in getallen
Schrijven:                        Pennenstreken
Sociaal:                           Kids' skills

Unit 1 (Groep 3 ), unit 2 (groep 4, 5 en 6) en unit 3 (groep 7 en 8)
Taal:                                Veilig leren lezen 2e maanversie (groep 3) en Staal (groep 4 t/m 8)
Spelling:                         Veilig leren lezen 2e maanversie (groep 3) en Staal (groep 4 t/m 8)
Technisch lezen:           Estafette
Begrijpend lezen:          Grip     
Rekenen:                        Pluspunt (en Gynzy kids)
Schrijven:                       Pennenstreken
Verkeer:                         Let's go (groep 7 krijgt een praktisch en theoretisch verkeersexamen)
TeHaTex:                       Cultuurloper
Engels:                           Groove me
Sociaal:                          Kids' Skills

Natuur en techniek:     Argus Clou (groep 7 krijgt ook seksuele voorlichting)
Geschiedenis:               Argus Clou
Aardrijkskunde:            Argus Clou

NB: in schooljaar 2018-2019 gaan we starten met kernconcepten. De doelen van natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde komen daarin aan bod. We volgen dan niet meer strikt de methode van Argus Clou.