Cultuureducatie met kwaliteit

Identiteitsvorming zien we als belangrijke opdracht voor het onderwijs. We gebruiken onder andere cultuureducatie (kerndoel 54, 55, 56) als middel en zetten in op het onderzoekendcreërend en reflecterend vermogen van kinderen en volwassenen.

Kunst en cultuur zien we als onmisbare schakels bij een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Kunst daagt uit, prikkelt, verwondert, toont nieuwe perspectieven, zoekt grenzen van mogelijkheden, verbindt en ontspant. Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur leren ze al jong dat het dagelijkse leven meer te bieden heeft dan wat je op het eerste gezicht ziet.

'In het gewone verschuilt zich iets bijzonders'.

Om op het gebied van kunst en cultuur kwaliteit te kunnen leveren, doen we als school mee aan het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit'. In de brief via onderstaande link vind je hierover meer informatie. 

brief-ouders-pdf.pdf