Onderwijstijden

Unit 1 (Voorschool):
De ochtend: 8.45 - 11.15 uur
De middag: 13.15 - 15.45 uur
 

Unit 1 t/m 3 (groep 1 t/m 8) 
Naast de 4 studiewerkdagen voor het hele team, is elk kind alle dagen welkom van 8.45 - 14.15 uur.
Inloop: 8.35 uur.

Vrije middag
Kinderen van unit 1 hebben 1 vrije middag per week (42 weken). Kinderen in unit 2 en 3 hebben een vrije middag in de schoolweken, waarin geen andere vrije middag is (36 weken). Schooltijd bij vrije middag: 8.45 - 12.00 uur.

Per periode wordt in overleg met ouders bepaald welke kinderen welke middag vrij nemen. We streven hierbij naar afstemming vanuit behoeften van kinderen en ouders. We verdelen zo de vrije middagen over verschillende groepen. 

Ouders kunnen er ook voor kiezen geen gebruik te maken van de vrije middag. Dit kan zijn, omdat het vanwege de thuissituatie beter uitkomt, maar het kan ook zijn dat in overleg met school ervoor wordt gekozen de onderwijstijd uit te breiden.

Uitbreiding onderwijstijd
Bij uitbreiding onderwijstijd naar alle middagen, krijgen de kinderen in unit 1 en 2 per jaar ruim 80 uur extra onderwijstijd om aan hun doelen te werken.

Kinderen die alle (mid-)dagen komen, krijgen ongeveer 1045 uur onderwijs per schooljaar.