De segmenten van De Duizendpoot

Fasen van ontwikkeling
De Duizendpoot bestaat uit meerdere segmenten (je zou dit ook fasen van ontwikkeling kunnen noemen). Bij elk segment horen doelen. 

Het onderwijs in unit 1 is gericht op het behalen van de doelen van segment 6 t/m 14.
Het onderwijs in unit 2 is gericht op het behalen van de doelen van segment 15 t/m 20. 
Het onderwijs in unit 3 is gericht op het behalen van de doelen van segment 21 t/m 24. 
Voor kinderen die zich snel ontwikkelen zijn de segmenten 25 en 26 toegevoegd.    Doorgaande lijn
We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het individuele kind gedurende de jaren dat het op onze school zit (over het algemeen is dit 8 jaar in de basisschool). Dit betekent dat niet het leerjaar (of leeftijd) leidend is, maar de ontwikkeling van het kind zelf. We kijken bij ieder kind steeds in welk segment het zich bevindt. Bij elk segment horen verschillende doelen. 

MijnRapportfolio
We brengen ontwikkeling in beeld via een digitaal portfolio: MijnRapportfolio. Hierin is voor de verschillende kernactiviteiten te zien in welk segment een kind zit. 
 
Per kernactiviteit en per domein is te zien hoe het kind zich binnen zijn segment ontwikkelt:

LEERLING: als het is aangeboden/ als het kind eraan is begonnen/ als het aan het oefenen is;
PROF: als het kind het kan/ als het kind het (bijna) altijd goed doet (ongeveer 80%);
MASTER: als een kind het op meerdere gebieden toepast/ een ander uit kan leggen/ etc.