Klankbordgroep ouders

 

Wij werken sinds het schooljaar 2016-2017 met een klankbordgroep van ouders.

Mooi onderwijs maken voor 'onze' kinderen. Dat doen we natuurlijk samen.  

Daarom vinden we het fijn om jullie input, vragen en adviezen mee te kunnen nemen in het vormgeven van ons onderwijs zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van zichzelf. We vinden jullie input daarbij heel belangrijk.  

Omdat iedereen zijn eigen kwaliteiten, talenten en behoeften heeft is er geen vaste groep mensen de klankbordgroep. Je kunt per onderdeel of datum aangeven of je input hebt. Drie keer per schooljaar is er een onderwijs gerelateerd onderwerp waar je over mee kunt komen praten.  

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal er via het unit nieuws een forms gedeeld worden rondom een bepaalt thema. Daaropvolgend zal er een bijeenkomst zijn waarop we in gesprek zullen gaan over het thema. Deze bijeenkomst is open voor alle ouders met interesse en beschikbaarheid.  

 

In het schooljaar 2022- 2023 zullen de klankbordgroep bijeenkomsten zijn op 28 november, 30 januari en 27 maart.