schoolplan

Op basisschool de Duizendpoot staan we voor goed, eigentijds onderwijs vanuit onze waarden. We werken daarom
structureel aan onze onderwijskwaliteit. Het schoolplan van onze school is, in samenhang met het strategisch
beleid van delta, een plan waarin we onze visie, onderwijsaanpak en ambities samen laten komen om vervolgens
sturing te geven aan ons onderwijs. De daaraan verbonden ambities en doelen binnen onze schoolontwikkeling en
kwaliteitszorg staan in dit schoolplan '24-'28 opgenomen en maken we concreet in de jaarplannen.

Lees hier ons Schoolplan en Jaarplan