Visie

Op onze school gaan we ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. We willen uitgaan van deze natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en gaan steeds uit van wat het kind wél kan.   

Binnen de hele school werken we vanuit kernconcepten. Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor leerkrachten en kinderen, maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast.

Voor jonge kinderen is spel daarbij de leidende activiteit. Jonge kinderen doen niets liever dan spelen en spel biedt volop ontwikkelingskansen. We verbinden lezen, schrijven, rekenen aan spel en zorgen voor betekenisvolle thema's en een uitdagende speel-/leeromgeving. Voor de oudere kinderen staat de onderzoeksactiviteit centraal. 

Vanuit onze visie geloven we ook dat we kinderen de meeste kansen bieden om optimaal en breed te kunnen ontwikkelen als we als kinderen, ouders en professionals optimaal samenwerken en we ons samen verantwoordelijk voelen. Samen creëren we een krachtige omgeving waarin spelen, leren, ontdekken en ontspannen samengaan. We halen de buitenwereld naar binnen en er is ruimte voor de eigen sociale wereld van kinderen.  

Onze posters bieden ons houvast over de manier waarop we samen willen leven en leren.
Posters samen leven vind je hier
Posters samen leren vind je hier