Team OBS de Duizendpoot

Schooljaar 2020-2021Juf Nicole, meneer Jurgen, juf Anic, Juf Pauline en juf Monique


Deelunit 1A
Juf Carolien, juf Kristel, juf Anouk, juf Francé en juf Rachel


Deelunit 1B
Juf Annemarie, juf Susan, juf Miranda, juf Anki en juf Rachel


Deelunit 2A
Meneer Remco, juf Moreen en juf Anneleen


Deelunit 2B
Juf Marley
, juf Marleen en juf Nicole


Unit 3
Juf Manon, juf Nadya, juf Shirley, juf Annelies en meneer Ronald