Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2020 - 2021 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:

  Nicole Hoogwerf (voorzitter)
  
   Jessica Cantineau (vice voorzitter)          

  Tom Wagener          

  Oscar van Puijenbroek
 
Teamgeleding:
  Susan van den Luitgaarden (secretaris)

  Miranda den Ridder

  Marley van Schöll

  Manon van Ommen