Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2021 - 2022 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:


 Oscar van Puijenbroek

foto volgt
Inge Vissers

foto volgt
Peter van Dongen

Teamgeleding:


Susan van den Luitgaarden (voorzitter)
         

 
Marley van Schöll

foto volgt
Marleen Woestenberg