Wie zijn wij?

Voor schooljaar 2017-2018 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:

Nicole Hoogwerf (voorzitter)
  
Marc Embregts (vice voorzitter)          

Tom Wagener          
 
Teamgeleding:
 Susan van den Luitgaarden

Miranda den Ridder