Wat wordt er besproken?

De notulen van de MR-vergadering worden gedeeld via Ouderportaal.