Wat wordt er besproken?

De notulen van de MR-vergaderingen worden gedeeld via Ouderportaal.
Je vindt daar de notulen in de digitale Boekenkast, op de boekenplank van de MR.