Wie zijn wij?

Samen met andere betrokken ouders van de school, zorgen we als activiteitencommissie voor de organisatie van allerhande activiteiten en vieringen voor de kinderen van onze school. In het schooljaar 2020 - 2021 zitten de volgende personen in de AC:
  • Bianca Verdaasdonk (voorzitter)
  • Anneke Kamstra (secretaris)
  • Corné Muis (penningmeester)
  • Hedwig Korse
  • Samantha Stultjens
  • Finessa Verschuren 
Vanuit het team is Shirley van Drunen aanwezig bij de AC vergaderingen.