Wie zijn wij?

Samen met andere betrokken ouders van de school, zorgen we als activiteitencommissie voor de organisatie van allerhande activiteiten en vieringen voor de kinderen van onze school. In het schooljaar 2020 - 2021 zitten de volgende personen in de AC:
  • Samantha Stultjens (voorzitter/ secretaris) 
  • Hedwig Korse (voorzitter/ secretaris)
  • Anneke Kamstra (penningmeester)
  • Charlotte de Wit
  • Elke Kool
  • Finessa Verschuren
  • Patty Damen
  • Lisette Krijnen
Vanuit het team is Shirley van Drunen aanwezig bij de AC vergaderingen.