Wat doen wij?

Wat doen wij?
 
Wat houdt de Activiteiten Commissie (AC) in?
 
De AC organiseert allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Zoals de schoolreis, Sinterklaas, kerst, carnaval en eindfeest. Voor iedere activiteit wordt er een werkgroep samengesteld waarin een aantal ouders van de AC deelnemen. De meeste werkgroepen worden ondersteund door een leerkracht van school. Naast leden van de AC kunnen er ook hulpouders worden gevraagd voor de werkgroepen. Zij hoeven geen lid te zijn van de AC, maar kunnen voor een werkgroep deelnemen en meehelpen met het organiseren en uitvoeren hiervan. Wil je aan een bepaalde werkgroep deelnemen? Dan kan je je opgeven via ac@obsdeduizendpoot.nl. Een overzicht van alle werkgroepen is te vinden op deze site.
 
Hoe vaak vergadert de AC?
 
We vergaderen 10x per schooljaar, wat neerkomt op gemiddeld één keer in de maand. De vergaderingen vinden 's avonds plaats op school. Tijdens deze vergaderingen worden de werkgroepen doorgesproken om te kijken hoever het staat met de organisatie van een activiteit en de activiteiten die hebben plaatsgevonden worden geëvalueerd. Daarnaast wordt de betaling van de ouderbijdrage iedere vergadering bekeken. In de laatste vergadering van het jaar wordt de begroting opgesteld voor het nieuwe schooljaar, zodat iedereen weet waar de ouderbijdrage naar toe gaat.

Op de volgende data wordt er vergaderd:
maandag 10 september 2018
Donderdag 25 oktober 2018
Maandag 3 december 2018
Donderdag 10 januari 2019
Maandag 18 februari 2019
Donderdag 28 maart 2019
Donderdag 16 mei 2019
Maandag 24 juni 2019
 
 
Ouderbijdrage
 
Ieder schooljaar wordt er aan de ouders een ouderbijdrage gevraagd om alle activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 42,50 per kind. Voor twee kinderen betaald u € 85,-. Vanaf drie kinderen is de bijdrage € 106,25,-. De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL36RABO0112257798 o.v.v. OR De Duizendpoot met daarbij vermeld de naam en klas van het kind.
 
 
Contacten met ouders
 
Een AC (Activiteitencommissie, voorheen Ouderraad) en MR kunnen niet zonder goede contacten met de ouders. Contact is wederkerig. Zo moeten de contacten met ouders ook worden gezien. Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te onderhouden:
  • Regelmatig is er bij een AC-vergadering iemand van de MR aanwezig en bij de MR-vergadering is iemand van de AC aanwezig.
  • Via openbare AC en MR vergaderingen. Elke vergadering is in principe openbaar, tenzij in de agenda's anders vermeld.
  • Via de nieuwsbrief houden zowel de AC als de MR de ouders op de hoogte. De AC doet dit middels verslagen van werkzaamheden van de werkgroepen. De MR vermeldt na iedere vergadering een kort verslag. Deze verslagen zijn terug te vinden op de site van de 1000-poot. Ook staat de agenda van een AC- en  MR-vergadering in de nieuwsbrief.
  • Voor inspraak en tips van ouders staan de AC en de MR altijd voor u open. Sterker nog, het is van groot belang om de kwaliteit van de Duizendpoot te waarborgen. Heeft u op- en/of aanmerkingen op iets wat met het totale schoolgebeuren te maken heeft, neemt u dan contact op met de AC-leden of MR-leden. Iedere woensdagochtend om 9.00u zijn er een aantal AC-leden aanspreekbaar bij het podium van WD1.
Heeft u ideeën, tips, suggesties of vragen laat het aan ons weten.
Wij kunnen en doen hier echt wat mee !!