Wat wordt er besproken?

De notulen van de AC-vergaderingen worden gedeeld via Ouderportaal.