Wat wordt er besproken?

Hieronder de notulen van onze laatste vergaderingen:

17 september 2020

05 november 2020